System recyklingu opiera się o takie zagadnienia jak:

Właściwa polityka państwa sprzyjająca recyklingowi

Odpowiednie projektowanie dóbr:

możliwie najszersze wykorzystanie w nich materiałów zdatnych do recyklingu,

stosowanie jednorodnych materiałów, co upraszcza demontaż i segregację

sczepianie przeróżnych materiałów taką metodą, aby ich późniejsze rozłączenie było jak najprostrze

korzystanie części składowych, jakie sprawdzają się do powtórnego użycia bez przetwarzania lub przy minimalnym uzdatnieniu

Rozwój procedur przetwarzania odpadków w celu wykorzystania jak największej ich części

System oznaczania resztek produktów oraz części składowych produktów w celu ułatwienia segregacji.

Logistyka sortowania, gromadzenia oraz odbioru zużytych śmieci

Odpowiednie przygotowanie odpadków do przetwarzania oraz przetwarzanie i odzyskiwanie surowców