Wentylacje przewidywane są w każdym budynku. Powietrze musi się wymieniać na świeże. Zależy od tego zdrowie i dobre samopoczucie człowieka.

Nowe budynki są wręcz uzbrojone w instalacje wentylacyjne, które zapewniają przepływ powietrza. Często połączone one są z klimatyzacją, która działa dzięki rekuperatorom.

Rekuperatory posiadają wymiennik ciepła, dzięki któremu powietrze wychodzące oddaje temperaturę wchodzącemu. Powietrze wychodzące nie miesza się z wchodzącym, co powoduje oczyszczenie pomieszczenia z zanieczyszczeń.

Rekuperatory dodatkowo oszczędzają energię, ponieważ ją odzyskują. Jest to ogromne odciążenie dla kieszeni mieszkańców.

W już postawionych domach, także można zainstalować rekuperator bez ogromnego remontu instalacji wentylacyjnej. Rekuperatory bezkanałowe nie potrzebują rur i przewodów. Instaluje je się u wylotu wentylacji i już. Ich montaż jest prosty, co zwiększa ich atrakcyjność.

Najczęściej montuje je się na suficie lub na dachu. Te sufitowe są bardziej zgrabne i dużo bardziej ciche. Dachowe są głośniejsze, dlatego należy zainstalować je w takim miejscu, żeby ich buczenie nie przeszkadzało mieszkańcom.

Warto zainwestować rekuperator. Dzięki odzyskowi energii można mieć dużo taniej wentylowane i klimatyzowane jednocześnie pomieszczenie.