Spośród wielu gałęzi przemysłu, w których używane są rekuperatory, branża chłodnicza czerpie z nich zdecydowanie najwięcej korzyści. Większość współczesnych urządzeń chłodniczych jest konstruowana właśnie w oparciu o tego rodzaju wymienniki ciepła.

Ich działanie opiera się na zasadzie wymiany energii. Zgodnie z nią rekuperatory odbierają ciepło z powietrza wypełniającego komorę chłodniczą, ponieważ same mają niższą temperaturę niż one.

Dobór rekuperatorów powinien być uzależniony przede wszystkim od zakresu temperatur, w jakich przyjdzie im pracować. Im niższe temperatury, tym bardziej wydajne powinny być wymienniki. Powinny też charakteryzować się większą odpornością, która przełoży się na większą żywotność całej instalacji.

Rekuperatory wykorzystywane w chłodnictwie muszą także charakteryzować się niezawodnością. Jeśli wymiennik ciepła przestanie działać, a temperatura w komorze chłodniczej wzrośnie, może pociągnąć to za sobą bardzo duże straty.

Większość przedsiębiorstw działających w branży chłodniczej, wybiera rekuperatory stworzone specjalnie z myślą o ich potrzebach, spełniające wszystkie wymienione wyżej warunki. Do wymienników ciepła, które są najbardziej rozpowszechnione w przemyśle chłodniczym zalicza się przede wszystkim wymienniki płytowe, aczkolwiek stosowanie innych rodzajów rekuperatorów również nie jest wykluczone.

Wybór konkretnego modelu rekuperatora powinien być podyktowany również rodzajem czynnika chłodzącego, który został w nim wykorzystany. W przypadku branży chłodniczej zdecydowanie najpopularniejszym czynnikiem chłodzącym jest amoniak. Używanie instalacji, które go wykorzystują wymaga przestrzegania określonych zasad bezpieczeństwa, z którymi należy zawczasu się zapoznać.